Tehnologija - Inženjersko mašinske radionice SvetoLet

Brza izrada prototipa, unikatnih predmeta, rasvete i manjih serija

Više detalja o postupcima i tehnikama koje se koriste u procesu kreiranja proizvoda na mašinama za TIG, MIG, MAG, elektrolučno, elektrootporno zavarivanje, strug, glodalica, mala i velika presa za savijanje lima, stolovi za zavarivanje, plazma sečenje, mašine za poliranje, makaze za lim, WaterJet (vodeno) i cirkular sa brzorezom testerom za sečenje.

TIG zavarivanje


 

TIG zavarivanje (engleska skraćenica "Tungsten Inert Gas welding") je postupak zavarivanja koji koristi toplotu proizvedenu električnim lukom između volframove elektrode i metala koji se zavaruje. Zavarivanje se izvodi pod inertnom atmosferom gasa (najčešće argona) kako bi se spriječilo oksidacija metala tokom postupka zavarivanja. Ovaj proces se takođe naziva i zavarivanje pod zaštitom inertnog gasa.

TIG zavarivanje ima nekoliko prednosti u odnosu na druge postupke zavarivanja, kao što su:

  1. Visoka preciznost i kontrola procesa je najveća prednost, što rezultira čistim kvalitetnim zavarima. Omogućava zavarivanje veoma tankih materijala (od 0,1 mm pa naviše), složenih i važnih konstrukcija. Takođe, zavarivanje se može obavljati u svim položajima i omogućava izvođenje veoma preciznih zavarenih spojeva. TIG zavarivanje omogućava zavarivanje većeg broja metala, uključujući čelik, aluminijum, mesing, bakar, titanijum i druge legure.

  2. Čistoća: Inertni gas koji se koristi u TIG zavarivanju sprečava oksidaciju metala, što rezultira kvalitetnim zavarima. Takođe, TIG zavarivanje ne koristi obložen dodatni materijal, što rezultira čistim zavarima bez troske, bez prskanja, dima, niti drugih nečistoća, što je važno kod zavarivanja materijala koji se koriste u prehrambenoj, farmaceutskoj ili hemijskoj industriji. Takođe, jer se koristi argon kao zaštitni gas, postupak TIG zavarivanja ne proizvodi nikakve štetne gasove ili isparenja, što ga čini ekološki prihvatljivim.

  3. Kvalitet zavara: TIG zavarivanje proizvodi naj kvalitetnije zavare. Sa TIG postupkom se zavaruju konstrukcije visokog rizika kao što su na primer nuklearni reaktori a generalno TIG zavarivanje zahteva veću veštinu i znanje nego neke druge vrste zavarivanja, što ga čini manje pogodnim za masovnu proizvodnju. Takođe, zavarivanje je sporije u odnosu na druge vrste zavarivanja, što može da produži proces proizvodnje i utiče na njegovu ekonomsku isplativost.

 

zavarivanje beograd

WaterJet sečenje vodom


 

WaterJet sečenje vodom (ili Waterjet cutting) je tehnologija sečenja materijala koja koristi vodeni mlaz pod visokim pritiskom kako bi se precizno i efikasno odsekle različite vrste materijala do debljine od 120 mm, uključujući metal, kamen, staklo, plastiku, kompozite čak i složene predmete.

Postupak se sastoji od upotrebe specijalizovane mašine koja koristi pumpu za stvaranje visokog pritiska vode. Ova pumpa gura vodu kroz cevi do mlaznice koji se obično izrađuje od tvrdih materijala. Mlaznica ima oblik koji omogućava da voda koja prolazi kroz nju ponese abrazivni materijal (specijalan pesak) i bude koncentrisana u uskom mlazu, čime se stvara vrlo visok pritisak i tako vrši sečenje materijala. Materijal se obično postavlja na radnu površinu, a mlaznica se pomera iznad materijala kako bi se izvršilo sečenje. U zavisnosti od vrste materijala i debljine, upotrebljavaju se različiti nivoi pritiska i brzine sečenja.

Neki od glavnih prednosti Waterjet sečenja vodom uključuju:

1. Preciznost: Waterjet sečenje vodom omogućava vrlo precizno CNC sečenje materijala. Moguće je postići visoku preciznost, što ga čini idealnim za proizvodnju delova visoke tačnoti i složene geometrije.

2. Ekološki prihvatljivo: Waterjet sečenje vodom je ekološki prihvatljivo jer ne stvara štetne ispušne gasove ili otrovne materijale. Koristi samo vodu i abrazivne materijale.

3. Univerzalnost: Waterjet sečenje vodom može se koristiti za sečenje širokog spektra materijala, uključujući metal, kamen, staklo, plastiku, kompozite, druge materijale, čak i složene predmete.

4. Niska toplotna oštećenja: Waterjet sečenje vodom ne koristi toplotu u procesu sečenja, što ga čini idealnim za materijale koji su osetljivi na toplotu.

5. Brzo i efikasno: Waterjet sečenje vodom može se izvršiti brzo i efikasno, što je idealno za proizvodnju manjih serija delova i proizvodnju prototipova.

6. Bez potrebe za dodatnom obradom: Waterjet sečenje vodom može se izvršiti bez potrebe za dodatnom obradom, što može uprostiti proces proizvodnje i smanjiti cenu.

 

cnc obrada metala beograd